HƯỚNG DẪN LÀM THẺ SINH VIÊN TÍCH HỢP THẺ NGÂN HÀNG, THẺ THƯ VIỆN

1. Sinh viên đăng kư mở thẻ: tại ngày học chính trị (26/08/2017)

2. Sinh viên cần nộp:

- 02 ảnh 3*4

- 01 bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)

- Phiếu đăng kư mở thẻ theo biểu mẫu 01A (như mẫu dưới), sinh viên sẽ được nhận mẫu này trong ngày nhập học.