DANH BẠ LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế Chính trị

Website: http://fpe.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691187

Địa chỉ: Tầng 4, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Cô: Đào Cẩm Dung

- Email: daocamnhung4444@gmail.com

- Điện thoại: 0984866764

Khoa Kinh tế Phát triển

Website: http://feds.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691131

Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Lê Anh Quư

- Email: laquy@hce.edu.vn

- Điện thoại: 0986063063

Khoa Quản trị Kinh doanh

Website: http://fba.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691130

Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Tống Viết Bảo Hoàng

- Email: tongbaohoang@hce.edu.vn

- Điện thoại: 0905729666

Khoa Kế toán Kiểm toán

Website: http://faa.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691164

Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Nguyễn Quang Huy

- Email: quanghuykttc@gmail.com

- Điện thoại: 0985.973.687

Khoa Tài chính Ngân hàng

Website: http://ffb.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691132

Địa chỉ: Tầng 4, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Cô: Nguyễn Nhật Ánh

- Email:

- Điện thoại:

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Website: http://eis.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3692888

Địa chỉ: Tầng 4, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Nguyễn Ngọc Nam

- Email: ngocnamkt40@gmail.com

- Điện thoại: 0938732344